AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAPOT TÉRBELI MINTÁZATAINAK ELEMZÉSE AZ ANTROPOGÉN TERHELÉS ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN

OTKA/134329

A projekt összefoglalója

Az ökoszisztéma-szolgáltatások (ÖSZ) megőrzése és helyreállítása az EU 2020-ig és 30-ig tartó Biodiverzitás Stratégiáinak egyik fő célja. Ennek ellenére kihívást jelent annak meghatározása, hogy hogyan lehet egyszerre több szolgáltatást fenntartható módon kezelni. A projekt fő célja új ismeretek előállítása az ökoszisztéma-szolgáltatások és az ökoszisztéma állapotának összefüggéseiről és térbeli mintázatairól, az antropogén terhelés és az éghajlatváltozás tükrében. Az első részben megvizsgáljuk, hogyan lehet a szolgáltatás és állapot mutatókat a legjobban integrálni hasonló szerkezetű területek lehatárolása céljából. Feltételezzük, hogy a lehatárolás során kialakuló térbeli mintázatok felhasználhatóak természetmegőrzési és restaurációs fókuszterületek meghatározására. Ezután előrejelzések segítségével felmérjük, hogy ezek a területek mennyire érzékenyek az éghajlatváltozásra, és ez hogyan befolyásolhatja a jövőbeni megőrzési és helyreállítási munkákat. A másik fő részben megvizsgáljuk a múlt és jelenlegi antropogén terhelést leíró mutatók térbeli mintázatait és azok kapcsolatait a jelenlegi állapottal és szolgáltatásokkal. A múltbeli antropogén terhelést a tényleges vegetációnak a potenciálistól való eltérése alapján írjuk le. A munka során főleg térbeli mintázatokra támaszkodunk, de vizsgáljuk azt is, hogy miként lehet az értékelést egy időben dinamikusabb megközelítés felé bővíteni. Az elemzéseket egy korábbi projektben készült részletes térképekre és adatokra támaszkodva végezzük el, amelyek egyedülálló lehetőséget kínálnak a szolgáltatások és az állapot mintázatainak és összefüggéseinek elemzésére az ország egész területén. Az eredmények várhatóan felhasználhatóak az állami és EU szintű döntéshozásban. 

Rövid leírás és a fő kérdések

Az ökoszisztéma-szolgáltatásokat (ÖSZ) úgy határozzák meg, mint az ökoszisztémák által a társadalom számára nyújtott előnyöket. Az ökoszisztéma állapot (ÖÁ) az ökoszisztémák integritására, egészségére utal, és gyakran a biológiai sokféleség mutatóival írják le (pl. bizonyos fajok vagy fajcsoportok száma, illetve abundanciája). Amikor ilyen mutatók nem állnak rendelkezésre, helyettesítő (proxi) adatokat használunk, pl. az adott területre jellemző emberi terhelés kapcsán, amelyek közvetve utalnak az állapotra. Bár rengeteg tanulmány elemzi az ÖSZ-ek összefüggéseit (trade-off-okat és szinergiákat, továbbá a szolgáltatások kombinációit), valamint az állapot és a szolgáltatások közötti kapcsolatokat, a közelmúltban készült áttekintő elemzések azt mutatják, hogy ismereteink még mindig nagyon korlátozottak ezen a téren. Projektünk a további ismeretek megszerzését célozza, egy korábbi, EU által finanszírozott munka (MAES-HU) keretében készült országos léptékű adatbázisok és térképek felhasználásával.  A projekt két fő részből áll. 

Az első rész (1. munkacsomag, WP1) az ökoszisztéma-szolgáltatások és az ökoszisztéma-állapot mutatóinak térbeli mintázatait elemzi Magyarországon. Meghatározzuk azokat a területeket, ahol a szolgáltatások és az állapot hasonló struktúrát mutatnak, és a tapasztalt mintázatokat felhasználjuk a megőrzés, helyreállítás és konfliktusok szempontjából potenciális fókuszterületek kijelölésére. Az alábbi kérdéseket járjuk körbe: 

1.1 Hogyan lehet az ökoszisztéma-szolgáltatás és állapotadatok integrálásával fókuszterületeket kijelölni a térbeli döntéshozatal támogatásához?

1.2 Hogyan befolyásolhatja a feltárt ÖSZ és ÖÁ mintázatokat az éghajlatváltozás?


A második részben (2. munkacsomag, WP2) a múltbeli és jelenlegi antropogén eredetű terhelések térbeli mintázatait és azoknak az ökoszisztémák állapotával és szolgáltatásaival való kapcsolatát vizsgáljuk. A fő kérdések itt a következők: 

2.1 Hogyan függ össze az ökoszisztéma jelenlegi állapota és szolgáltatásai a korábbi antropogén terheléssel (melynek leírására a jelenlegi és a potenciális természetes vegetáció eltérését használjuk)?  

2.2 Milyen kapcsolat van a jelenlegi (a MAES-HU terhelés-alapú ökoszisztémaállapot-térképeivel leírt) állapot és a biológiai sokféleség között?


A projekt felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

Eddigi eredmények, publikációk (folyamatosan frissül)


Tanács, E., Bede-Fazekas, Á., Csecserits, A., Kisné Fodor, L., Pásztor, L., Somodi, I., Standovár, T., Zlinszky, A., Zsembery, Z., Vári, Á., 2022. Assessing ecosystem condition at the national level in Hungary - indicators, approaches, challenges. OE 7, e81543. https://doi.org/10.3897/oneeco.7.e81543

Tanács, E., Belényesi, M., Lehoczki, R., Pataki, R., Petrik, O., Standovár, T., Pásztor, L., Laborczi, A., Szatmári, G., Molnár, Z., Bede-Fazekas, Á., Somodi, I., Kristóf, D., Kovács-Hostyánszki, A., Török, K., Kisné Fodor, L., Zsembery, Z., Friedl, Z., Maucha, G., 2021. Compiling a high-resolution country-level ecosystem map to support environmental policy: methodological challenges and solutions from Hungary. Geocarto International 0, 1–24. https://doi.org/10.1080/10106049.2021.2005158

Tanács, E., Vári, Á., Bede-Fazekas, Á., Báldi, A., Csákvári, E., Endrédi, A., Fabók, V., Kisné Fodor, L., Kiss, M., Koncz, P., Kovács-Hostyánszki, A., Mészáros, J., Pásztor, L., Rezneki, R., Standovár, T., Zsembery, Z., Török, K., 2023. Finding the Green Grass in the Haystack? Integrated National Assessment of Ecosystem Services and Condition in Hungary, in Support of Conservation and Planning. Sustainability 15, 8489. https://doi.org/10.3390/su15118489

Zoltán, L., Tanács, E., Standovár, T., 2023. Validation and limitations of large-scale forest condition indicators – An example from Hungary. Ecological Indicators 154, 110539. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110539

Kapcsolat


tanacs.eszter(at)ecolres.hu